Het Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg Interieurarchitectuur is begin 1992 vanuit de advies- en restauratiewerkzaamheden in de Hollandse Wijk van Potsdam opgericht als een kleine, gespecialiseerde organisatie op het gebied van restauratie en herbestemming van monumenten en monumentale ensembles.
Het bureau verzorgt restauraties, verbouwingen en aanvullende nieuwbouw, waardenstellende rapportages, onafhankelijke expertises, monumenten-inventarisaties, bouwhistorische en stedenbouwkundige onderzoeken. Gemeenten worden ondersteund bij het vormgeven van monumentenbeleid.
Het bureau is werkzaam voor particulieren, stichtingen, kerken en overheden in binnen- en buitenland. Een bijzondere activiteit vormen sinds 1992 de stage- en scholingsprojecten bouwkunde en restauratie VMBO-MBO-HBO-WO.
Het bureau is, na 20 jaar in Schoonhoven, sinds eind mei 2012 gevestigd in het pand Haven 12 te Kloosterburen in Groningen.